Fri. Jul 1st, 2022

Banyak makna serta keutamaan yang bisa diambil serta dicapai proses dari penerapan beribadah aqiqah, beberapa salah satunya ialah seperti berikut:

Aqiqah menolong dalam merealisasikan rasa sukur pada Allah SWT atas karuniaNya berbentuk kelahiran seorang anak. Sebab nanti anak itu diinginkan bisa jadi penerus yang sholeh serta sholehah buat keluarganya.

Melakukan aqiqah bermakna meneladani serta ikuti sunnah dari Rasulullah SAW.
Aqiqah ialah peristiwa untuk share pada sama-sama serta memperkuat tali persaudaraan dan bersilahturahmi.
Aqiqah ialah bentuk perasaan senang serta usaha bagikan keceriaan itu ke orang lain.

Tiap beribadah yang disyariatkan oleh Allah SWT, pasti mempunyai faedah serta makna yang besar buat umat manusia. Serta, dalam penciptaan langit serta bumi, serta makhluk yang sangat kecil juga, ada makna yang besar didalamnya. Serta tidak ada yang percuma dibuat oleh Allah. Allah pun tidak berasa malu, sebab membuat makhluk yang kecil, walau dalam pandangan manusia bikin rugi.

Sebenarnya Allah tanpa enggan membuat perumpamaan berbentuk nyamuk atau yang semakin rendah dari itu. Mengenai beberapa orang yang beriman, karena itu mereka percaya jika perumpamaan itu betul dari Tuhan mereka, tapi mereka yang kafir menjelaskan, “Apa tujuan Allah jadikan ini untuk perumpamaan?” Dengan perumpamaan itu beberapa orang yang disesatkan Allah, serta dengan perumpamaan itu (juga) beberapa orang yang diberi-Nya panduan. Serta tidak ada yang disesatkan Allah terkecuali beberapa orang yang fasik.” (QS al-Baqarah [2]: 26).

Dengan info ayat di atas paket aqiqah jakarta , jelaslah jika hal tersebut untuk mengetes umat manusia, apa dengan perumpamaan itu mereka jadi orang yang mengucapkan syukur atau kufur (ingkar).

Dalam ayat lain, Allah memperjelas jika dalam penciptaan langit serta bumi, sebenarnya ada pertanda buat orang yang memikir. (Yakni) beberapa orang yang mengingat Allah sekalian berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring serta mereka pikirkan mengenai penciptaan langit serta bumi (sambil berkata), “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau membuat ini dengan percuma, Mahasuci Engkau, karena itu peliharalah kami dari siksa neraka.” (QS Ali Imrah [3]: 191).

Juga demikian perihal dengan arah akikah untuk menyembelih hewan waktu kelahiran anak. Untuk sisi dari fikih beribadah, akikah memiliki kandungan banyak makna. Menurut Syekh Abdullah Nashih Ulwan dalam kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam, akikah mempunyai beberapa makna. Pertama, hidupkan sunah Nabi Muhammad SAW dalam meneladani Nabi Ibrahim AS, ketika Allah SWT menebus putra Ibrahim yang terkasih Ismail AS.

Ke-2, dalam akikah memiliki kandungan faktor perlindungan dari setan yang bisa mengganggu anak yang tercipta itu, serta ini sesuai arti hadis, yang berarti, “Tiap anak itu tergadai dengan akikahnya.” Hingga, anak yang sudah dikerjakan akikahnya insya Allah semakin terlindung dari masalah setan yang seringkali mengganggu beberapa anak. Perihal ini pula yang disebut oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah “jika lepasnya ia dari setan tergadai oleh akikahnya”.

Ke-3, akikah adalah tebusan buat anak untuk memberi syafaat buat ke-2 orang tuanya nantinya di hari akhir, seperti Imam Ahmad menjelaskan, “Ia tergadai dari memberi syafaat buat ke-2 orang tuanya (dengan akikahnya).”

Ke-4, adalah bentuk pendekatan diri pada Allah SWT sekaligus juga untuk bentuk rasa sukur atas anugerah yang dianugerahkan Allah SWT dengan lahirnya si anak.

Ke-5, akikah untuk fasilitas memperlihatkan rasa senang dalam melakukan syariat Islam serta pertambahan turunan mukmin yang akan perbanyak umat Rasulullah SAW di hari kiamat.

Ke enam, akikah bisa menguatkan ukhuwah (persaudaraan) antara warga. Ke-7, adalah fasilitas untuk mewujudkan beberapa prinsip keadilan sosial serta menghapuskan tanda-tanda kemiskinan di warga. Contohnya, adanya daging yang dikirim pada fakir miskin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *